V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost Konplan s.r.o. má zaveden interní oznamovací systém v souladu s českým zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dale jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“). Pro podání podezření na možné protiprávní jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která především přijímá a prověřuje skutkovou podstatu oznámení a následně navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu.


Společnost Konplan s.r.o. přijímá a vyřizuje podněty podané osobami, které jsou v základním pracovněprávním vztahu ke Konplanu nebo osobami vykonávajícími dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáží pro ni, nebo kteří se u ní ucházeli o zaměstnání či jinou podobnou činnost. Konplan v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) ab) bod 3. zákona o ochraně
oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Konplan nevykonává pracovní nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 1 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení můžete podat jakýmkoli následujícím způsobem:

• písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu nebo poštou
• telefonicky na níže uvedených telefonních kontaktech
• osobně (pro sjednání osobního podání, prosím, kontaktujte příslušnou osobu na níže uvedené e-mailové adrese)

konplan-oznameni@konplan.cz

Příslušná osoba Konplan s.r.o. podle zákona o ochraně oznamovatelů:

Markéta Chejlavová, +420 601 380 063, +420 373 371 228

Poštovní adresa: Konplan s.r.o., Technická 3017/1, 301 00 Plzeň, Česká republika (na obálce prosím uveďte jméno příslušné osoby)