Naše společnost Konplan s.r.o., se sídlem Technická 3017/1, 301 00 Plzeň je správcem Vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných na našich webových stránkách a během Vaší komunikace s naší společností, ať již e-mailem, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím sociálních médií (např. Facebook, LinkedIn, Youtube).

Můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 377 918 109 nebo e-mailem na adrese pilsen@konplan.cz, data.protection@konplan.cz nebo poštou na adrese Ochrana osobních údajů, Konplan, Technická 3017/1, 301 00 Plzeň.

Druhy osobních údajů, které zpracováváme

Kdykoliv používáte naše Webové stránky a Sociální média, shromažďujeme:

 • Technické informace týkající se zařízení, které používáte, jako je např. Vaše IP
  adresa, druh prohlížeče, geografická poloha a operační systém;
 • Informace týkající se způsobu, jakým si prohlížíte Webové stránky, jako je např.
  délka Vaší návštěvy, na jaké odkazy klikáte, jaké stránky navštívíte a kolikrát
  navštívíte určitou stránku

Když vyplňujete kontaktní formulář na našich Webových stránkách nebo když nás
kontaktujete pomocí e-mailu, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím Sociálních médií,
shromažďujeme:

 • Základní informace o Vaší totožnosti, které nám sdělíte, jako je např. jméno, e-
  mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, firma, pro kterou pracujete, Vaše
  funkce;
 • Obsah Vašeho sdělení a technické detaily samotného sdělení, jako např. s kým si
  píšete na straně naší společnosti, jakož i datum a čas daného sdělení;
 • Veřejně dostupné informace z Vašeho profilu na Sociálních médiích;
 • Jakékoliv další osobní údaje, které se rozhodnete nám poskytnout.

Veškeré výše uvedené osobní údaje obdržíme přímo od Vás. Může se stát, že obdržíme
další informace o Vašich preferencích a způsobu chování při prohlížení internetu od
partnerů, jako jsou Google, Facebook, Yandex a AddThis/Oracle.

Vaše práva

Máte právo na přístup, opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem.

Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu.

Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u orgánu, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů (sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz).